Je v tuto chvíli možné předběžně vyčíslit škody, které nadělal v lesních porostech těžký sníh? Bude mít současný stav v lesích dopad na pohyb jejich návštěvníků, například uživatelů lyžařských tras?

Především těžký sníh lámal špičky stromů, takže se v městských lesích hlavně jedná o jednotlivé zlomy, případně docházelo k vyvrácení celého stromu. Bylo odhadem poškozeno kolem tisíce kubíků dřeva. Ve středu už jsme začali stromy z lyžařských tras a jejich blízkosti tak, aby na nich pohyb lyžařů nebyl dotčen či omezen. Svým způsobem nám oteplení i pomohlo, neboť těžký sníh spadl ze stromů a já se domnívám, že na lyžařskou turistiku nebudou mít následky počasí vliv.

Musím však říct, že právě ve středu dopoledne to bylo v lesích tragické, docházelo k velkému množství zlomů a to bylo nebezpečné. Z devadesáti procent se u stromů jedná o vrškové lomy, což znamená, že sníh nalepený v korunách zlomil horní části stromů. K takto poškozeným stromům budeme přistupovat individuálně, nebudeme všechny hned kácet. Pokud zbyde na stromě málo zelených větví, porazí se. V případě, že byl zlomen jen vrchol, strom se nechá stát. Rozhodně neporazíme všechny poničené stromy.

Něco podobného se už stalo před pěti lety v oblasti Čerchova a Tří znaků. tehdy začala zima v půlce listopadu a prakticky skončila v dubnu. Tenkrát všechny porosty do 50 let stáří, byly poškozeny právě těžkým sněhem. Letos naopak docházelo k poškození porostů v nižších nadmořských výškách.

Takto dopadly borovice na jednom z domažlických sídlišť.
Takto dopadly borovice na jednom z domažlických sídlišť.
Takto dopadly borovice na jednom z domažlických sídlišť.