Koráb je poslední dobou trochu opomíjené místo. Má naději na pozvednutí turistické navštěvovanosti?

Záleží na tom, jakým směrem se nový nájemce vydá a co nabídne. Dřívější pronajímatel se ubíral spíše rockovým stylem. Jde také o ubytování a věci s tím spojené. Podle mého názoru je však největší chyba v nedostatečné reklamě. Infocentrum ve Kdyni je bohužel o víkendech zavřené a informovanost je tedy nulová. Místní turisté, kteří to tady znají, chodí i v zimě a na Korábu tráví třeba Silvestra, ale pro mnohé cizí turisty zůstává Koráb utajen. Rýzmberk, který je mnohem menší a není tak vysoko položen, je díky informovanosti mnohem více navštěvován. Naděje na znovuobjevení tohoto místa je vždycky. Snaha provozovatele ale podle mého názoru sama o sobě nestačí. Důležitá je reklama a podpora ze strany města.