Jak jste připraveni na zimu, máte dostatek posypového materiálu?Odkdy držíte zimní pohotovost? Už jste museli vyjíždět?

Vycházíme ze schváleného plánu zimní údržby, je do něj zařazeno patnáct sypačů. Deset sypačů provádí údržbu chemicky – tedy rozmrazovacím materiálem, pět kamenivem. To je stále stejné. Máme připraveno zhruba tři a půl tisíce tun posypových solí a kolem šesti tisíc tun kameniva. Jsme dostatečně předzásobeni.

Zimní pohotovost držíme od 1. listopadu, konkrétně od sedmé hodiny ranní. Zatím jsme před prvním listopadem nemuseli vyjíždět, ale drželi jsme už v říjnu po tři dny pohotovost, kdy se zhoršilo počasí.

Zimní období je sice stanoveno zákonem od 1. listopadu, přesto jsme minulý měsíc zareagovali na konkrétní počasí, naštěstí jsme vyjíždět nemuseli. Zimní pohotovost budeme držet až do 31. března příštího roku.