Obyvatelé Osvračína se čisté a nezávadné vody pro své domovy hned tak nedočkají. Přestože obec má více než dostatečné zdroje kvalitní vody, peníze na stavbu vytouženého vodovodu stále nejsou.

„Máme připravený projekt na přibližně šest kilometrů vodovodu. Podle plánů měl vyjít na zhruba padesát milionů korun, ale po konzultaci s jednou z odborných firem víme, že by se dal vodovod postavit i za dvacet dva milionů," uvedl starosta obce Milan Strakoš. „Pořád je to ale pro naši obec příliš velké sousto," dodal.

Kromě obyvatelů bytovek se 42 byty, které mají svůj vlastní vrt, získává většina lidí v obci vodu z vlastních studní.

Ta však podle rozborů obsahuje vysoký obsah dusičnanů a dalších příměsí, objevují se v ní i bakterie. Osvračínští vodou musejí šetřit a řada z nich si ji ani netroufá pít bez převaření.

Obec přitom již dříve odkoupila dva vydatné vrty. Každý z nich by stačil na pokrytí potřeb celé obce a voda v nich je kvalitní.

Vedení obce už několikrát žádalo o peníze z Evropské unie na stavbu vodovodu. Po neúspěších dokonce chtělo stavbu vodovodu rozdělit na etapy a pustit se do ní na vlastní pěst, jen s podporou Plzeňského kraje.

Když se ale osvračínští zastupitelé probrali vypsanými dotačními tituly kraje, poznali, že téměř nemají šanci uspět.

„Kraj měl na letošní rok 15 milionů na vodovody a kanalizace pro 500 obcí, takže šance získat od něj větší částku byla úplně minimální," vysvětlil starosta důvod, proč se vedení obce nakonec rozhodlo žádost vůbec nepodávat.

Osvračínským tak nezbývá než čekat na příští rok, kdy budou vyhlášeny nové dotační tituly, Ani tak ale nemá obec jistotu, že se jí podaří najít a získat vhodnou dotaci.