Nechybělo ani bohaté občerstvení. „Do programu se zapojili i žáci místní základní školy, kteří k dobré náladě přispěli svou hrou na různé hudební nástroje a představili perfektně nacvičené country tance,“ uvedla jedna z přítomných Věra Duchoňová. Důchodci si zatančili za doprovodu Osvračínské švitorky, která jim hrála a zpívala až do pozdních večerních hodin.