Návštěvníci se dozvěděli, co lidé před 100 lety jedli, kam chodili nakupovat, čím se platilo, kam chodili v neděli na pivo a které pivo se ve které hospodě čepovalo. Kolik mužů bylo odvedeno do války, na které frontě bojovali, kdo byl zraněn.

Další informace se týkaly historie školy a pošty v Osvračíně, řemesel, která v té době v obci existovala, počtu obyvatel ze sčítání v roce 1921 včetně informace, kdo byl v té době hlášen k pobytu v zámku, které spolky v obci fungovaly, jaké bylo pouliční osvětlení, jaké sociální problémy obec řešila atd. Texty byly doplněny dobovými fotografiemi a plánky.

Druhou část expozice Osvračín ve 21. století připravil Jindřich Mařík ze své sbírky fotografií, na kterých zachytil dění v obci v uplynulých letech – jako například slavnost Božího těla, setkání rodáků Osvračína, stavbu vodovodu, plynofikaci, opravu zámku aj.

Poslední část výstavy Zeleň v obci a okolí připravil Jiří Baier. Obsahovala popis flóry doplněný fotografiemi a vysvětlením etymologie pomístních jmen jednotlivých lesíků. Mohli jsme se tak dozvědět, že například název polesí Peřina vznikl podle zaniklé vesnice Pěžín, v jiných písemnostech Pěšina. Je patrné, že ve srovnání s minulostí bylo na území obce více zeleně, než je dnes. Závěrem byl nastíněn výhled, jak bude revitalizován park v budoucnu. Zájemci si mohli odnést mapku s trasou zajímavých míst.

Jeden panel byl věnován budoucímu vzhledu návsi. K vidění byl i krátký dokument o vzniku Československa v r. 1918.