Sumy za vícepráce ve výši 740 737 korun vzniklé při stavbě bytových domů čp. 331, 332 a 333 obnášejících 27 bytových jednotek se nehodlala vzdát První chodská stavební společnost a posléze ani její nástupnická organizace Chodská obchodní společnost (CHOS) s. r. o.

Ti, kteří v domech bydlí, splácejí hypotéky, byty zatím vlastní z 51 % Městys Klenčí a zbylých 49 % Stavební bytové družstvo (SBD) Domažlice s tím, že po zaplacení anuity budou byty v majetku nájemníků.

Bytovky byly zkolaudovány v roce 2003 a měsíc po předání díla požadovala stavební společnost po Městysi úhradu částky 740 737 korun za vícepráce. Městys ale odmítl částku zaplatit, neboť vícepráce nebyly uvedeny ve stavebním deníku, a proto byla roku 2006 ze strany firmy podána žaloba o zaplacení uvedené částky plus úroků z prodlení.

Nekonečná soudní pře se vyhrotila v okamžiku, kdy se nástupnická organizace rozhodla vyzvat město k vydání domů. Pro ´bytovkáře´ bylo vrcholem to, že klenečtí zastupitelé loni v září odsouhlasili vydání domů jejich staviteli oproti zaplacení sumy zhruba 30 milionů korun obsahující vloženou investici plus přijatou dotaci.

Poslední jednání zastupitelů se předposlední prosincový den kauze věnovalo

A co je v této kauze nového?

„Dnes proběhlo pracovní jednání zastupitelů, jehož se zúčastnila paní Koutná (právní zástupce Městyse Klenčí – pozn. red.) a seznámila zastupitele s průběhem procesu, protože polovina zastupitelů s ním ještě nebyla obeznámena. Jednání se také zúčastnili zástupci nájemníků a z tohoto jednání vyšel návrh usnesení, a sice: zastupitelstvo Městyse Klenčí pověřuje starostu, aby do konání příštího zastupitelstva jednal se zástupci firmy ohledně řešení sporu o vydání bytových domů 331 až 333 s tím, že zastupitelé příště schválí dohodu, nebo rozhodnou ve věci výzvy z července 2014. Protože je přítomen pan Pittner, ředitel společnosti, poprosím ho o vyjádření," uvedl starosta Jan Bozděch.

„Již několikrát jsem žádal zastupitelstvo, abychom provedli dohodu o narovnání. Nikdy můj návrh nebyl vyslyšen, až se mi zdálo, že váš právní zástupce se snažil vyložit věc tak, že pro Městys Klenčí je výhodnější věc řešit soudně, přičemž musím říct, že nikdy nebylo pochyb, že práce byly provedeny," prohlásil v úvodu Jiří Pittner.

Posléze si zastupitelé i přítomní občané vyslechli další informaci.

Zdroj: Youtube

„Na jednání, které svolal pan starosta před měsícem a jehož se zúčastnili zástupci Stavebního bytového družstva Domažlice, jsem uvedl, že vlastní 49 % bytů a my tento jejich nárok nezpochybňujeme, ani nemáme vůči nim pohledávky – ty jsou mezi obcí a námi. Výrazně bychom zkrátili náš finanční požadavek a část bychom likvidovali protihodnotou, zápočtem a tak dále," doplnil mimo jiné Pittner.

Rozuzlení kauzy bychom se měli dozvědět na dalším jednání zastupitelstva, jež je plánováno na 25. února.