Historie sahá až do roku 1571, kdy tehdejší císař Maxmilián II. povolil stavbu kanálu. Podle legendy ho vykopali dva muži odsouzeni k trestu smrti. Za práci jim mělo být odpuštěno, nicméně po jejím dokončení stejně zemřeli. Dílo přivádělo vodu do Domažlic a zásobovalo mlýny, manufakturu či fabriky.

Zdroj: Youtube

Kanál vede podél železnice a po své trase má několik propustků a viaduktů. „Snažíme se, aby byl náhon prohlášen za kulturní památku. Je to unikát, který je daleko starší než třeba Schwarzenberský kanál. Bavili jsme se o celé věci s památkáři. Ti řekli, že se skutečně jedná o významné dílo,“ nastínil starosta Babylonu Pavel Bambásek. Doplnil, že už připravují žádost, kterou pošlou na ministerstvo kultury. Kolem náhonu vede stezka až na Českou Kubici k Rašínovu kameni. „Místo by se mohlo stát daleko vyhledávanější turistickou lokalitou, než je tomu dosud,“ přeje si starosta.