Poté následovalo položení věnce k pomníku padlých v první světové válce, načež promluvil starosta Miroslav Kabourek. Po jeho slovech byla uctěna památka jedenadvaceti padlých občanů z Tlumačova v první světové válce, načež si vzal slovo farář Przemysl Ciupak. Připraven byl také kulturní program, ve kterém zazpívaly Magda Hrušková s Veronikou Polákovoua Daniela Haladová přednesla provolání Národního výboru z 28. října 1918. Na závěr prošel obcí průvod, jehož cílem byl sál místního kulturního domu, ve kterém všichni poseděli s oblíbenou Horalkou.

Ilustrační foto
Chodsko má certifikaci pro severské sporty