Představeny a požehnány budou nové věžní hodiny, instalované na konci března. Navíc hodinový stroj v kostelní věži dostal ochranný plášť, aby byl uchráněn od prachu i mechanického poškození. K barokním prvkům kostela příznačně zazní klasicistní hudba a melodram Domov naší duše. Poté má být odhalena a požehnána Janova vyhlídka.

Stojí za připomenutí, že Jan ze Šitboře byl na přelomu 14. a 15. století významným literátem i pedagogem a že jeho stěžejní dílo Oráč z Čech (také uváděné jako Oráč a Smrt) patří k vrcholům české i německé středověké literatury. Narodil se v Šitboři asi roku 1350, zemřel v roce 1414 nebo 1415 v Praze. V rodné obci, jež v současnosti náleží pod správu města Poběžovice, mu odhalili před pěti lety památník, jehož autorem je akademický malíř a sochař Jaroslav Šindelář.

Street food festival ve Kdyni.
Kdyně zažila první food festival a měl velký úspěch

Na záchraně kostela i vzniku památníku Jana ze Šitboře a sochy svatého Mikuláše má zásadní podíl Spolek Mikuláš. „Jsme opravdu velmi rádi, že Ministerstvo kultury přislíbilo letos na jaře městu Poběžovice dotaci na záchranu kostela ve výši 750 tisíc korun, a to na obnovu jižní zdi lodi kostela. Doufejme, že oprava jižní zdi bude stejně podařená jako loňská oprava zdi severní. Každý návštěvník může vidět, jak severní zeď kostelní lodi ‚prokoukla‘ do krásy,“ říká předseda spolku Ivo Dubský. „Ještě nás potěšil 3. dubna Plzeňský kraj. Jeho zastupitelstvo schválilo pro město Poběžovice na záchranu západní štítové zdi kostelní lodi dotaci 300 tisíc korun. Pokud se podaří obě zbývající zdi lodi úspěšně opravit, bude kostel čekat v dalších letech poslední záchranný krok – krov a střecha kostelní lodi,“ informoval.

Po slavnostním programu v den letošní oslavy Šitboře vystoupí od 16 hodin Benga Band. Podle pořadatelů, jimiž jsou Spolek Mikuláš a Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, je občerstvení zajištěno a vstup volný. Celá oslava 3. června se uskuteční s podporou Plzeňského kraje a města Poběžovice.