Rozsáhlá knihovna se speciálním knižním fondem věnovaným literatuře o ptácích není zcela běžným jevem. V Holýšově funguje od října roku 2007 a je chloubou tamního ornitologického klubu.

„V poslední době přibývají knihy celkem nepravidelně, hlavně z darů nebo výměnou za naše duplicitní materiály," říká předseda Holýšovského ornitologického klubu Libor Schröpfer.

Knihou s pořadovým číslem 1000 je německá publikace o dravcích Greifvögel in Deutschland. Bestand, Situation, Schutz.

„Odhadujeme, že tak 85 až 90 procent knih bude o ptácích, ostatní jsou knihy ochranářské, všeobecně zoologické nebo i naučné – slovníky, učebnice," popisuje Schröpfer.

Poznamenává, že od února letošního roku mají ornitologové také v pronájmu další místnost v kulturním domě. „Důvod je velmi prostý, do původních prostor se již skoro nevejdeme," vysvětluje předseda klubu.

„Dále také proběhla úplná katalogizace všech knih v naší knihovně a v nejbližší době chystáme převod celého našeho katalogu do databáze Národní knihovny ČR v Praze Klementinu," dodává.

V holýšovské knihovně jsou kromě knih i časopisy, brožury, sborníky či diplomové práce. Zájem o ně kromě ornitologů projevují i studenti.

Klub navíc vydává i vlastní spolkový časopis Sluka. Aktualizovaný přehled všech knih najdete na internetových stránkách klubu na www.ornitologie-hok.cz.

Knihovna sídlí v Kulturním domě Holýšov. Kvůli jeho rekonstrukci v předminulém roce musela být dočasně uzavřena a materiály musely být přestěhovány do náhradních prostor. Tam uskladněné ornitologické materiály postihla menší pohroma – během rekonstrukce si k nim kvůli odkryté a špatně zajištěné střeše našla cestu stropem voda. Mnoho knih bylo poškozeno a některé zcela zničeny včetně několika vzácných svazků.