9. července

Milada Peteříková - Klenčí (84)

10. července

Manfred Hoppe - Horní Kamenice (61)

Rudolf Weis - Vránov (83)

Julius Josefík - Domažlice (81)

13. července

Miroslav Jílek - Domažlice (65)

14. července

Anna Hrbáčková - Srbice (84)

15. července

Věra Martínková - Osvračín (74)