19. září:

Jakub TULAČKA (62 let), Postřekov

Jiří ŠPERL (68), Domažlice

23. září:

Růžena VILÍMCOVÁ (88), Kdyně

24. září:

Osvald WERUNSKÝ (88), Staňkov