5. března:

Helena SOLFRONKOVÁ (86 let), Domažlice

Anna ROUČKOVÁ (95), Staňkov

6. března:

Anna ROKOSOVÁ (85), Kdyně

Jaroslav ORTMANN (86), Kdyně

Marie NOVÁ (81), Hlohovčice

František HABERZETTL (78), Domažlice

7. března:

Václav ČERNÝ (nedož. 81), Močerady

8. března:

Bohuslav KRČMÁŘ (84), Kdyně

Josef URBAN (74), Hlohová

9. března:

Josef KALUŽÍK (55), Pocinovice

Jan VESELÁK (85), Domažlice

10. března:

Marie LOKAJOVÁ (73), Kdyně

Jan ČERNÝ (nedož. 81), Černovice

11. března:

Milada KRÁLÍKOVÁ (86), Domažlice

12. března:

Miroslava PINKROVÁ (67), Domažlice

MUDr. Oldřich TIKAL (83), Domažlice