Blažena Coufalová, nar. 7. 2. 1934, zesnula 20. 10. 2020, Příkopy

Zdeněk Kuneš, nar. 25. 8. 1948, zesnul 17. 10. 2020, Meclov

Marie Štysová, nar. 7. 5. 1940, zesnula 15. 10. 2020, Vlkanov

Růžena Hechtová, nar. 23. 11. 1935, zesnula 16. 10. 2020, Havlovice

Jindřiška Mrázová, nar. 15. 7. 1936, zesnula 16. 10. 2020, Trhanov

Jarmila Linsmaierová, nar. 29. 6. 1930, zesnula 16. 10. 2020, Stod

Barbora Volfíková, nar. 24. 2. 1948, zesnula 17. 10. 2020, Díly

Václav Přibyl, nar. 26. 12. 1958, zesnul 17. 10. 2020, Mrákov

Anna Kabůrková, nar. 3. 7. 1934, zesnula 17. 10. 2020, Němčice

Václav Vlasák, nar. 3. 2. 1947, zesnul 17. 10. 2020, Poběžovice

Jan Veber, nar. 4. 11. 1930, zesnul 19. 10. 2020, Újezd u Domažlic

Marie Pivoňková, nar. 16. 10. 1939, zesnula 19. 10. 2020, Havlovice

Václav Sika, nar. 3. 9. 1939, zesnul 20. 10. 2020, Koloveč

Růžena Rubášová, nar. 18. 4. 1931, zesnula 21. 10. 2020, Chodská Lhota

Údaje poskytla: Pohřební služba Všetečka & syn s.r.o., Domažlice, Pohřební služba Miroslav Pitter, Domažlice