23. prosince:
Jan Ticháček (63), Domažlice

24. prosince:
Marie Hammerlová (87), Kdyně
Miluše Bláhová (62) Starec

25. prosince:
Jiřina Lacinová (72), Trhanov

26. prosince:
Cecilia Paločková (87), Šidlákov

27. prosince:
Františka Husníková (91), Brnířov
Jiří Kabourek (85), Březí
Marie Kotýzová (51), Domažlice

31. prosince:
Jan März (92), Klenčí p. Č.

1. ledna:
Vladimír Beránek (82), Domažlice
Anna Šlajsová (83), Koloveč
Miroslav Liška (88), Horní Kamenice
Marie Wuchterlová (60), Čermná

4. ledna:
Viktor Dočkálek (78), Díly
František Pechák (93),Černovice

5. ledna:
Jan Hájek (73), Kvíčovice
Valentin Zdeněk (73), Černovice