12. září:

Martin Čihák (30 let), Mašovice

14. září:

Ing. Milan Gelnar (nedož. 79), Chodov

Eliška Hánová (79), Chodov

15. září:

Josef Fronk (nedož. 76), Domažlice

16. září:

Marie Grösslová (99), Nová Ves

18. září:

Mgr. Jaroslav Kyvíř (65), Hluboká

Jiří Medek (77), Kdyně

Marie Martinková (88), Všepadly

22. září:

Václav Švejda (85), Kdyně