30. dubna:

Libuše Matějásková (93 let), Koloveč

3. května:

Anežka Zrůstová (92), Domažlice

4. května:

Josef Veselák (77), Pocinovice

5. května:

Anna Turnerová (89), Svržno

Miloslav Valečka (84), Němčice

8. května:

Zdeňka Nuotová (85), Neuměř