20. září:
Libuše Jirková (84), Domažlice

21. září:
Milan Šimánek (59), Chrastavice
Josef Baxa (68), Meclov

23. září:
Jarmila Dejmková (78), Domažlice
Anna Kubicová (88), Staňkov
Antonín Prokop (71), Blížejov

24. září:
Růžena Křížová (79), Semošice
Herbert Böhm (71), Meclov

25. září:
Zdeněk Komorous (67), Staňkov

26. září:
Jana Langmaierová (81), Koloveč
Zdeňka Kotlanová (76), Domažlice