3. ledna:

Jana Košanová (35 let), Osvračín

Marie Peprná (74), Buková

Jan Petržel (66), Domažlice

4. ledna:

Josef Burík (69), Hora Svatého Václava

Marta Knoppová (77), Chodov

5. ledna:

Helena Němečková (87), Kaničky

6. ledna:

Marie Holá (89), Domažlice

Václav Konop (55), Starý Klíčov

7. ledna:

Alena Paulová (62), Staňkov

Bohumil Baumer (87), Poběžovice

8. ledna:

Rudolf Bauer (89), Staňkov

10. ledna:

Anna Kustová (92), Lštění

Josef Bozděch (nedož. 81), Újezd