21. července:
Pavel Rosenbaum (48 let), Domažlice

22. července:
Růžena Vejlupková (81 let), Domažlice

25. července:
Jindřich Pšenička (78 let), Stráž
Marie Vondrašová (91 let), Domažlice
Miloslav Mazanec (84 let), Mnichov
Blažena Mencová (69 let), Holýšov
Zdeněk Kotlan (71 let), Holýšov

27. července:
Anna Manzová (84 let), Dobříkov