V současné době je zde provoz pouze o víkendech, ovšem celotýdenní užívání tratě se vrátí až od nového jízdního řádu. Ten má platit od 15. prosince 2019.

Na trati se musely vyměnit pražce, kolejnice, štěrkové lože,pročistit příkopy a upravit stezky. Ovšem práce se týkaly i třech přejezdů a nástupiště v Křenovech.

„V Křenovech se vyměnily nástupištní desky, prodloužilo se na 60 metrů a zvyšovaly se hrany nad temeno kolejnice, a to na 350 milimetrů,“ popsal Marek Iliaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Podrobnosti oprav popsal i fanoušek železnic Libor Lorenc, který rekonstrukci sledoval a pečlivě nafotil.

„V úseku dlouhém 2,5 kilometru od odbočky u Vránova až do Křenov se měnil starý železniční svršek za nový a dále se zřídila bezstyková kolej. Na opravované trati prováděla stavební firma snesení starých kolejnic a dřevěných pražců, a posléze pokládku nových betonových pražců,“ popsal Lorenc.

„Práce pokračovaly montážemi kolejnic a výhybek a musely se vybagrovat i vodní příkopy. Používaly se při tom složité mechanismy, například utahovací stroje, pluhovací stroje a podbíječka,“ pokračoval v popisu Libor Lorenc s tím, že podle jeho názoru má trať před sebou slibnou budoucnost. „Je napojena na hlavní trať mezinárodního významu,“ dodal Lorenc. Práce a opravy průběžně fotografoval, celou galerii si můžete prohlédnout u článku na stránkách domazlicky.denik.cz

Ačkoli je úsek tratě napojený na mezinárodní trať, nesouvisely její opravy s plánovanou modernizací tratě Plzeň – Domažlice – Mnichov nesouvisí, jak potvrdil mluvčí Iliaš za SŽDC.

„Jsou to potřebné a plánované údržbové práce pro zachování provozuschopnosti tratě,“ vysvětlil mluvčí.