Dominantní budovu v centru historického náměstí vedení města koupilo na jaře loňského roku za 14 250 000 korun. Město schválilo koupi hotelu Šumava v březnu roku 2017a k podpisu smlouvy došlo v květnu téhož roku.

POČÁTEČNÍ ÚPRAVY

S celkovou opravou společenského sálu hotelu Šumava se začalo až v listopadu, neboť část prací bylo možné zrealizovat až po zpracování projektu a získání platného stavebního povolení. Ještě před těmito nezbytnými formalitami se během letních měsíců rozjela první etapa oprav, která se týkala střechy, jež byla v dezolátním stavu. „Tento problém bylo třeba prioritně vyřešit, protože do objektu zatékalo nad sálem i nad hotelovou částí,“ přiblížil tíživou situaci starosta města Václav Mothejzík.

Souběžně se uskutečnilo i vyklízení objektu. Zmizelo nepotřebné vybavení a nepořádek, který zde zanechali bývalí majitelé. Tyto práce zajišťovala městská firma Bytes, stejně tak jako kontrolu a zprovoznění plynové kotelny, jež se v objektu nachází. Po nutných počátečních opravách a souhlasu odborníků z památkové péče proběhla náročná výměna oken na toaletách, přístupové chodbě, schodišti a dolní řady oken v sále. Horní řada oken v sále byla zazděna.

PRACOVNÍ SKUPINA ŠUMAVA

V současné době pracovní skupina s příznačným názvem Šumava připravuje realizaci nového sociálního příslušenství sálu i šatny účinkujících. Důležitým tématem jsou také drobnější opravy na osvětlení sálu a vybavení toalet ohřívači teplé vody. „Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace vznikala ve velkém časovém tlaku, neřeší úplně detailně všechny prvky, což způsobuje problémy při výběru konečné podoby povrchů. Proto děkuji všem svým spolupracovníkůmz pracovní skupiny za jejich vstřícnost při rozhodování a posuzování předložených návrhů,“ říká Mothejzík.

SOUČASNOST

Pracovní skupina se schází několikrát týdně. Nyní jsou na pořadu obklady sálu a přísálí, na což naváže výmalba. Dojde i k k přebroušení a přetmelení tanečního parketu. O všechny tyto práce se postarají místní firmy. „Bydlíme nedaleko hotelu Šumava a jsme rádi, že město hotel odkoupilo. Máme pro to hned dva důvody. Nebavilo nás poslouchat řvaní lidí s ruským přízvukem během nočních hodin, kdy se Šumava proměnila v ubytovnu. Zároveň městu chybí prostor, kde by se daly pořádat pěkné akce s kulturním vyžitím. Rád jsem tam chodil i do tanečních a věřím, že možnost navštívit třeba závěrečnou nebo nějaký pěkný koncert budu mít znovu,“ sdělil nám obyvatel Horšovského Týna Jakub Šaloun. K nejviditelnějším změnám dojde podle starostyv sále a na toaletách.

Návštěvníci budou mít možnost zhodnotit konečný výsledek všech prací při březnovém vyhlášení Sportovce Domažlicka za rok 2017. Po této první zatěžkávací zkoušce by se do nového společenského sálu měly vrátit tradiční plesy či akce pořádané městským kulturním zařízením.