Ve druhé fázi oprav se budou ve zbrojnici redukovat stávající otvory v přízemí, na jihozápadní straně vymění vrata s tím, že se zachová jejich velikost a na severovýchodný straně se vrata naopak zmenší novou přizdívkou a osadí se zde vrata nová. Ta budou zateplená a dvoukřídlá. Co se týká oken na severovýchodní straně, tak ta budou zazděna. Na rekonstrukci zastupitelé přijali i dotaci z Plzeňského kraje. Celkem na druhou etapu oprav zbrojnice Brnířov získal 210 tisíc korun.