„Ode dneška se bude stavět lešení,“ řekl hned na úvod farář Miroslaw Gierga.

„Oprava fresek postupuje směrem od varhan. Letos se bude pokračovat v presbytáři, konkrétně jde o velkou fresku na stropě a nad vchodem do sakristie. Na těchto freskách je znázorněno narození Panny Marie či scény z apokryfů týkající se jejího dětství,“ sdělil farář arciděkanského kostela Miroslaw Gierga s tím, že se jedná o předposlední fázi renovace kostelních fresek. „Jako poslední by se příští rok měla zrenovovat malba za hlavním oltářem,“ doplnil Gierga s tím, že původně mělo lešení v kostele vyrůst už na konci května.

Po dobu oprav se ale nebudou moct sloužit mše. Ty se tak přesouvají do náhradních prostor, konkrétně do klášterního kostela.

Co se týká financí, restaurátorské práce vyjdou celkem na 2 miliony korun. Na nákladech se bude podílet město Domažlice, sama farnost, peněžní dary od věřících a finance z programu Ministerstva kultury ČR.