„Práce měly začít během letních prázdnin kvůli minimálnímu zásahu do provozu školy, ale zareagovali jsme i na tuto vzniklou situaci. Po výborné spolupráci se stavbyvedoucím Karlem Camrdou začala obnova tělocvičny v době, kdy děti během září a října sportovaly venku,“ popsal ředitel základní školy Miroslav Nový.

V tělocvičně, kde před rekonstrukcí docházelo k největším únikům tepla, proběhlo vybourání starých oken, vyzdění s následným zateplením a nyní již se může tento objekt pochlubit novou fasádou. Ve fázi venkovních oprav zaměřených na odvodnění areálu stavbaři narazili na skálu (pod krčkem), která je donutila přehodnotit plány a místo vedení do nové městské kanalizace v Pavlovické ulici, vybudovat systém retenčních nádrží kolem budovy do Bezděkovské ulice a spojovacích krčků. Původně neplánované vybudování tří nádrží, které by měly zadržovat dešťovou vodu, zatíží město Bělá nad Radbuzou a místní školu nad rámec očekávané 30 milionové sumy o dalších 750 000 korun.

Nejnáročnější část oprav školy mají bělští za sebou.Zdroj: ZŠ Bělá nad Radbuzou

V říjnu a listopadu proběhly stavební úpravy ve staré budově či bourání copilitových výplní ve spojovacích krčcích a následné vyzdění a vsazení menších plastových oken. Ve všech školních třídách již jsou nová okna. „Čeká nás ještě oprava střechy na staré budově, dokončení kanalizace, klimatizované opatření v učebnách a závěrečné úpravy uvnitř budovy, které sníží energetickou náročnost. Vše stihneme do konce srpna roku 2018,“ slíbil Nový.