Výškové práce provádí specializovaná firma. Ve kdyňském bazénu budou uskutečněny ještě další opravy. Práce nyní probíhají z důvodu dlouhodobého podceňování finančních prostředků, jež se investovaly do údržby prostor a zařízení. Během oprav také proběhne pravidelná technická odstávka, která je pro provoz bazénu každoročně nutná.