Budovu Kulturního domu v Kvíčovicích trápí vlhko a plíseň. Vedení obce usilovalo o rozsáhlou rekonstrukci k odstranění těchto problémů v letošním roce, nyní od ní ale muselo upustit.

„Museli jsme zrušit žádost o dotaci na kulturní dům, protože se kryla s žádostí o dotaci na budovu mateřské školy. Mohli jsme si vybrat jenom jednu,“ vysvětlil starosta Kvíčovic Jan Bostl. Rekonstrukce měla stát přibližně dva miliony osm set tisíc korun, přičemž dotace z programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu mohla být téměř dva miliony. Bez finanční pomoci se obec do oprav pustit nemůže.

Kulturní dům má problémy s vytápěním, respektive temperováním. Stavba získala nová okna a fasádu, ale nyní dostatečně „nedýchá”, což se projevuje plísní na vnitřních zdech, která prorůstá i do omítky. Na části stropu v chodbě se dokonce omítka utrhla. Plánovaná rekonstrukce počítala s vybudováním systému podružného temperování a odvětrávání budovy, rekonstrukcí společných prostor, septiku a sociálního zařízení.

Podle starosty se obec pokusí i bez dotace vyřešit alespoň rekonstrukci sociálního zařízení, které je největším zdrojem vlhkosti v celé budově.

Kvíčovičtí by chtěli kulturní dům pozvednout a uvažují, že do budoucna by tam mohli vybudovat i lepší zázemí pro sportovní účely, aby tam mohli trénovat například holýšovští sportovci.