„Stavba byla převzata. Zmíněné vady jsme ale reklamovali a zhotovitel se zavázal tyto vady odstranit po Chodských slavnostech,“ uvedl starosta města Zdeněk Novák s tím, že dlažba na komunikaci se přeskládá tak, aby spáry mezi jednotlivými kostkami byly v souladu s příslušnou normou.

Při rekonstrukci této části ulice byla komunikace uzavřena skoro čtyři měsíce, od 1. března do 12. července. Zároveň se silnicí, parkovacími stáními a chodníky se upravovaly i pěší cesty vedoucí parkem Antonína Příhody. Firma, která práce prováděla, garantovala, že se vše stihne v termínu před Chodskými slavnostmi.

Ačkoli stavbu firma dokončila a předala včas, bude se k ní po slavnostech vracet, aby dala silnici spojující hlavní tah s centrem do pořádku.

Sycherák je bez dostatku vody.
Po nečekaném výlovu ryb v rybníku stále chybí voda