Během prací se přišlo na to, že objekt je v horším stavu, než se předpokládalo.

„Původně jsme počítali s tím, že část stavby ubouráme, sejmeme střechu a uděláme nové stropy. Náklady oproti těm původním převýší 2,2 milionu, kdežto původně bylo počítáno na rekonstrukci zbrojnice s 1 850 000 korunami," vypočítává Václav Kalčík, starosta obce Újezd, pod niž Petrovice spadají.

A jak stavba postupuje kupředu? „Bourací práce byly dokončeny, udělal se základ pro věž na sušení hadic a ve výrobě jsou stropy. Až budou stropy vyrobené, přivezou se a bude se se stavbou pokračovat tak, aby na zimu byla budova zbrojnice zakrytá," říká starosta.

Přes zimní období stavební ruch určitě neutichne, neboť obec získala na rekonstrukci zbrojnice dotaci a je vázána termíny.

„Dotace z Programu rozvoje venkova přes MAS Český les bude činit přes čtvrt milionu korun. Máme termín na vyúčtování do konce května, abychom splnili podmínky a dotace nám byla skutečně poskytnuta. Hotovo tedy musí být do konce března, zkolaudováno do konce dubna," přisvědčuje Kalčík.

Zrekonstruovaná zbrojnice sice bude sloužit nejen hasičům, ale i ostatním Petrovickým. Není to však pro tak malou osadu zbytečná investice?

„Vůbec ne. V budově byla klubovna, kde měli zázemí nejen hasiči, kterou obec využívala při vybírání poplatků. Právě tam spadl strop a bylo nutné jednat, neboť úřad potřebuje mít určité zázemí. V Petrovicích začali aktivně pracovat s dětmi, zatím nejsou nikde organizovaní, ale musí se někde scházet a mít kam uložit různé věci, jež k práci s mládeží potřebují," dodává starosta s tím, že záměru přestavby zbrojnice předcházela schůzka petrovických, kteří potvrdili, že objekt má pro ně význam.