V budově Mateřské školy v Holýšově se v úterý konalo slavnostní ukončení rekonstrukce, která zde probíhala od konce července.

Jedním z důležitých aspektů rekonstrukce bylo i navrácení původního vzhledu československého funkcionalismu, který budova měla od výstavby v roce 1929 až do roku 1938. Poté školu zabrali Němci a během II. světové války byla přestavěna a získala dosavadní charakteristický vzhled s mohutným krovem a špičatou střechou.

Není proto divu, že čestnými hosty úterního aktu bylo i pět dosud žijících žáků původní české školy, kteří museli budovu opustit 10. října 1938, když se Holýšov stal součástí německé říše.

Těmito žáky byli Anna Teringlová, Vlasta Prokopová, Marie Schüblová, Jan Rauner a Rudolf Kubíček. Všichni se narodili v době, kdy byla škola budována, a dnes jim je 87 let. Od svých dvou let tam docházeli do školky a následně do školy, dokud nepřišli Němci.

„10. říjen 1938. To je pro mě důležité datum. V ten den jsme museli zničeho nic školu opustit," vzpomíná Vlasta Prokopová. „Pamatuji si, jak nás pan řídící Krofta všechny shromáždil venku – sám už měl sbaleno – a měl proslov, ve kterém nás vyzýval, abychom byli stateční a tak dále. Pak se s námi rozloučil a odjel."

Prokopová a někteří další žáci odešli do protektorátu. Jiní, jako kamarádka Vlasty Prokopové Anna Teringlová (v té době Anna Holubová), zůstali a museli začít navštěvovat německou školu, nebylo jim ale umožněno následně vystudovat nebo se vyučit.
„Na školu do roku 38 mám hezké vzpomínky. Pak jsme ale bez jakékoli přípravy museli do německé školy. Já sama jsem naštěstí trochu německy uměla, jiní ale ani slovo. Museli jsme si prostě zvyknout," vzpomíná Teringlová.

„Bylo to šok, když nám najednou řekli, že musíme odejít," potvrzuje další z bývalých žáků Jan Rauner. „Chodil jsem sem rád, dodnes vzpomínám na naši paní učitelku Pučelíkovou," dodává.

Hlavním důvodem rekonstrukce školky však nebylo navrácení její předválečné podoby, ale především špatný technický stav střechy. Do školky zatékalo, střešní krytina se lámala a hrozilo, že na někoho spadne.

Náklady na rekonstrukci byly šest a půl milionu korun, z toho čtyři miliony pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Starosta Holýšova Mendřec při slavnostním aktu, kterého se zúčastnili i zástupci německého partnerského města Kümmersbruck, poděkoval projekční kanceláři Project studio 8, firmě Karpem, která se stavby ujala, a stavebnímu dozoru Martinu Polákovi.

„Závěrem ještě dvě poděkování – rodičům, kteří pochopili důležitost této akce a aktivně nám pomohli, a hlavně celému kolektivu mateřské školky vedenému ředitelkou Ivanou Smetákovou, všem učitelkám, kuchařkám a uklízečkám, které měly s rekonstrukcí více práce," prohlásil starosta a dodal přání, aby budova sloužila alespoň dalších 80 let.