Na opravu čtyř kilometrů silnice z Hradiště do Kanic a následně do Kolovče, získala Správa a údržba silnic Domažlice více než třináct milionů korun, které k tomuto účelu uvolnil Plzeňský kraj. Oprava byla zahájena 15. září a dokončena bude 5. října.

Firma, která opravu prováděla, využila metody recyklace za studena, což znamená, že ze starého povrchu vozovky je na místě vyroben nový povrch silnice.
„Jedná se o zařízení, které vypadá jako neobvyklý vlak spřažený z několika strojů. Celá souprava strojů odfrézuje poškozený povrch silnice, získaný materiál rozdrtí, přetřídí, prozmíchá s pojivy a směs znovu položí jako nový asfaltový koberec.

Bezmála čtyři kilometry silnice jsou tímto způsobem opraveny během pouhých pěti dnů,“ uvedl Zdeněk Kachyňa z firmy Skanska DS, s tím, že díky recyklaci je využit původní materiál, což je šetrnější k životnímu prostředí.

Nový pěticentimetrový asfaltobetonový povrch vozovky je už mezi Hradištěm a Kanicemi dokončen.
„Silnice je hotová a krajnice jsou zasypané. Zbývá namalovat vodící čáry a postavit svodidla. Na kompletní opravu komunikace byl určen rozpočet třináct milionů a tři sta tisíc korun,“ uvedl ředitel SÚS Domažlice Josef Šimánek.

Krajský úřad Plzeň uvolnil dalších šest milionů na opravu silnice z Němčic pod Korábem do Všepadel. „Oprava silnice souvisí z budováním protipovodňových opatření. Jedná se o průtah obcí. Rozpočet na tuto rekonstrukci činí 3,4 milionu korun a bude dokončena do 28. října,“ dodal Šimánek.