Kolaudace stavby křižovatky, komunikace, chodníků, osvětlení a ostatního by měla být 4. prosince.

Po dobu uzavření Plzeňské ulice se zvýšil značně provoz Littrovou ulicí ke světelné křižovatce. Při rekonstrukci se podařilo 1. října otevřít silnici do předčasného užívání ve směru od náměstí na Stříbro.

V současnosti je celá křižovatka Plzeňská průjezdná, což ocení všichni řidiči.

Nebezpečí však na ně číhá v podobě změny přednosti v jízdě. Ne každý řidič si všímá nových dopravních značek a řada z nich jezdí ze zvyku podle starého značení.

Z tohoto důvodu vznikají situace, při nichž někteří účastníci silničního provozu mají velký problém se orientovat, když zde projíždí více vozidel. Pouští se tak navzájem nebo raději zastaví.

Teprve čas ukáže, zda rozhodnutí o změně přednosti v jízdě splní svůj účel.

Podél nově zbudované klášterní zdi vzniknou nová parkovací místa nejen pro osobní auta, ale budou zde také 2-3 parkovací místa pro zájezdové autobusy, které vozí turisty na návštěvu města a prohlídku zámku a hradu.

Občany také zaujme nové veřejné osvětlení, které tvoří deset nových lamp stejného provedení jako lampy rozmístěné ve většině ulic historického centra městské památkové rezervace.

Další etapa rekonstrukce této ulice bude započata až po vyřešení nejdůležitějších úkolů, jako jsou zajištění komunikace v místech výškového převýšení vybudováním sběrné terasové zdi, plynofikace ulice a přeložení kabelů elektrického vedení ze sloupů do země.

Pokud vše půjde podle předpokladů, mohlo by dojít k zahájení II. etapy rekonstrukce na podzim roku 2015.

Jaroslav Čedík