Zatímco před měsícem při hlasování chyběla jediná vztyčená ruka zastupitele, tentokrát byla pro prodej budovy a pozemků Plzeňskému kraji, který nemovitosti hodlá za krajské peníze opravit, nadpoloviční většina.


„Odlehlo mně, jsem spokojený. Oproti minulému hlasování to byla radikální změna – 12 zastupitelů bylo pro, jeden proti a tři se zdrželi hlasování. Myslím si, že prodej za účelem opravy muzea je užitečná záležitost pro Domažlice,“ uvedl včera Deníku ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl s tím, že má již vyhlídnuté náhradní prostory, kam uloží sbírky po dobu oprav muzea.

„Byl bych rád, kdyby se s odstraňováním havarijního stavu začalo co nejdříve,“ dodal Nejdl