Jejich údržba či rekonstrukce je velice nákladná. Koutští už na vlastní náklady opravili za 3,5 milionu mateřskou školu, celková rekonstrukce základní školy stála 11,5 milionu korun a udržují i zámek, který je už léta bez využití.

Nejstarším objektem v Koutě je budova obecního úřadu, které se říká tvrz. Ta také potřebuje opravu.
„Budova, kde nyní sídlí obecní úřad, byla vystavena v roce 1594 jako letní sídlo pánů z Rýzmberka. Opravu opravdu potřebuje. Vnitřně byla rekonstruována někdy v 70. letech, což už je dnes přes 40 let a je to zase zastaralé. V minulých letech jsme udělali novou střechu a omítky. Jen její obílení by stálo více než 150 tisíc korun. Hlavní věcí je ale výměna oken. Chtěli bychom je vyměnit za nová, jež by vypadala jako ta původní a zabránila velké energetické ztrátě," řekl koutský starosta Václav Duffek.

Problémem jsou i dva staré bytové domy na návsi.
„Jedná se o bytové domy č. p. 104 a 119, které stojí na návsi a jsou napůl rozpadlé. Byly postaveny v roce 1750. V roce 1993 jsme je dostali od bytového družstva. V té době už byly hodně zanedbané. Domy jsou vystěhované a přebývají tam pouze dva nájemníci. Domy však už nesplňují základní hygienické podmínky," pokračuje Duffek s tím, že oprava jednoho z těchto domů, které jsou památkově chráněné, by stála asi 15 milionů korun.

Pro historickou sýpku, kterou obec odkoupila za dvacet tisíc korun od Pozemkového fondu ČR, se zatím také nenašlo uplatnění.
„Se sýpkou si nevíme rady. Nabídli jsme ji k prodeji přes realitní kancelář už před půl rokem. Ohledně kupce chceme být velmi ostražití. Neprodáme ji každému," dodal koutský starosta Duffek.