V minulém týdnu rada města Domažlice schválila smlouvu o dílo na opravu fasády rajské zahrady augustiniánského kláštera. „Jedná se o poměrně velkou akci,“ říká starosta města Domažlice Miroslav Mach.

Celková cena této zakázky činí zhruba 750 tisíc korun včetně DPH. Zhotovitelem projektu bude firma Stavby – Štaif, s. r. o. Jedná se o firmu, která se zaměřuje na rekonstrukce historických památek.

„Firma by měla mít s těmito pracemi již zkušenosti. Sami jsme si jejich pověst ověřovali a zdá se, že je to skutečně firma na velice dobré odborné úrovni,“ doplňuje starosta Mach.

Firma by nejprve měla začít otlučením omítky, aby zdivo v následujícím zimním období mohlo bez problému vyschnout.

Celá oprava by měla být zahájena v následujících dnech v měsíci listopadu, hotovo by dle slov starosty Macha mělo být nejpozději 30. června příštího roku.