„Sešlo se nepřiměřeně velké množství připomínek uchazečů k zadávacím podmínkám," potvrdil první místostarosta Zdeněk Novák.

V polovině srpna tak městská rada zrušila výběrové řízení. „Mezitím se upravily zadávací podmínky, jejich zpracovatel zohlednil přijaté námitky a rada města v minulém týdnu schválila upravenou zadávací dokumentaci a znovu zvolila hodnotící komisi," uvedl místostarosta.

Rekonstrukce dominantní stavby v centru města se dostává do časového presu. Začátkem května Domažličtí uspěli se žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.

„Jednou z dotačních podmínek je, že přestavba musí být hotová do 30. června příštího roku," připomněl Novák.

„Dotace by měla činit necelých patnáct milionů korun. Jedná se o určité procento uznatelných nákladů, záleží proto na celkové vysoutěžené ceně ve výběrovém řízení," uvedla Pavlína Fišerová z odboru správy majetku.

Projekt počítá s celkovými náklady na rekonstrukci hvozdu ve výši 24 milionů korun. Tato část pivovaru je ze stavebního hlediska v kritickém stavu.

„V krovu působí dřevokazné houby, je částečně propadlý," konstatoval Ivan Březina, jednatel architektonického atelieru Mepro Praha, který v roce 2012 vyhrál spolu s Atelierem R2W první architektonickou soutěž v dějinách města, jejíž zadáním byla právě přestavba pivovaru. Atelier Mepro pak měl za úkol oba vítězné projekty zkloubit do jediného.

Přestavba hvozdu je důležitá i pro následné rekonstrukce dalších částí. právě v něm budou přípojky na veškeré energie – vodu, plyn, elektřinu, dále schodiště, výtahy, klimatizace a technické zázemí.

„Hvozd bude pojat jako vstupní část do kulturního centra. V jednotlivých podlažích budou galerie a výstavní plochy. Z recepce bude vidět prosklenou podlahou dolů do varny minipivovaru," zmínil Březina.

V této části pivovaru zbude ve dvou patrech místo pro depozitář městské knihovny, který pojme až 102 tisíc výtisků knih.

V multifunkčním centru by v budoucnu měly být funkční minipivovar, restaurace, knihovna, galerie, muzeum pivovarnictví a sklářství, klubové centrum i společenský sál. Nově vypsaný tendr na přestavbu hvozdu by měl určit vítěze do konce září.

Městská rada v souvislosti s rekonstrukcí historického pivovaru v minulém týdnu schválila zakázku na architektonický dozor.

„Budou prováděny výkopové práce a na ty musí dohlédnout odborník z krajského památkového ústavu," dodal místostarosta Novák. Archeologický dozor vyjde na 5 tisíc korun.