Opozičním zastupitelům se nelíbila přítomnost starosty Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice) a Aleny Kučerové z finančního odboru domažlické radnice na zahájení šetření kontrolního výboru v Mateřské škole v Poděbradově ulici.

„Chci požádat pana starostu, aby vysvětlil význam své přítomnosti při zahájení kontroly,“ vyzval předseda kontrolního výboru Milan Mrázek (ČSSD).
„Jsem představitelem obce, který je zodpovědný za veškeré dění ve městě. Paní Kučerová měla na starosti kontrolu všech příspěvkových organizací,“ odpověděl starosta Mach a pokračoval: „Přišli jsme, abychom se seznámili s tím, jak kontrola probíhá a jak byla zahájena.“

Milan Mrázek v následné diskuzi starostovu návštěvu označil za nestandardní.„Vaše přítomnost se mi nelíbila. Členům se to zdálo jako ovlivňování jejich činnosti,“ uvedl doslova.

„Neznám žádný právní předpis, že jednání kontrolního výboru nesmí být přítomen starosta,“ kontroval při slovní přestřelce Mach.
Dále popsal průběh návštěvy ze svého pohledu: „Ptal jsem se, jak se provádí inventura, jak se účtuje, kdo zodpovídá za vedení evidence. Nijak jsem do kontroly nezasahoval. I kdybych tam byl po celou dobu kontroly, tak mám na to plné právo. Myslím si, že je to moje povinnost.“

Kontrolní výbor má za úkol prověřovat usnesení zastupitelstva a rady města a dále se věnovat kontrolám, kterými ho pověří zastupitelé.
Na středečním zasedání zastupitelstva čelil kritice za nedodané závěrečné zprávy k zadaným kontrolním akcím, s kterými se nebudou moci současní zastupitelé podrobně seznámit, protože jejich poslední setkání, na kterém je získají, je naplánováno na termín, který jen o dva dny předchází komunálním volbám.

„Úkol jsme přijali s vědomím, že nemáme mnoho času na zkontrolování celé příspěvkové organizace,“ řekl ke konkrétnímu zadání zkontrolovat školku Milan Mrázek.

Do diskuze k tomuto tématu se na středečním jednání zastupitelstva zapojili i Jan Látka (ČSSD), který podrobně popsal svůj názor na pracovně – právní spor uvnitř příspěvkové organizace a Zdeněk Novák (SNK–ED), který mnohaminutovou slovní přetahovanou označil za součást probíhající předvolební kampaně.