„Halekají na kolemjdoucí na náměstí, postávají u nákupních středisek a žebrají u lidí o drobné. A hlavně je vidí děti, což rozhodně není dobré,“ myslí si o opilých bezdomovcích v Sušici Martina Kučerová z Hartmanic, která do města na Otavě pravidelně jezdí na nákupy.

Stejně jako ona i mnozí další Sušičané doufali, že přítrž tomuto nešvaru učiní obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, která úspěšně platí už v řadě měst v republice. Jenže pro její přijetí hlasovali pouze tři zastupitelé z dvaceti přítomných.

„Myslím, že vyhláškou budeme překračovat zákon. Nelze přece někomu zakázat popíjet na návsi. Naopak si myslím, že městská policie má dostatečné páky k tomu, aby zakročila. Proto pro vyhlášku hlasovat nebudu,“ odstartoval téměř půlhodinovou diskusi sušický místostarosta Petr Kocman.

Podobného názoru byla i zastupitelka Jiřina Rippelová. „Nevracíme se tak trochu do dob minulých? Navíc si myslím, že zakázat někomu požívání alkoholu může být v rozporu s listinou lidských práv a svobod,“ uvedla Rippelová. Připomněla rovněž, že uvedením vyhlášky do praxe se město může dostat do paradoxních situací.

„Jedním z míst, kde by se alkoholické nápoje neměly konzumovat, je náměstí Svobody. Jenže to je místo, kde se konají například koncerty, poutě nebo volební kampaně, což jsou akce, které město nepořádá. Jak tohle vyřešíme? Budeme dělat výjimky?“ dodala zastupitelka.

Také podle tajemníka Městského úřadu v Sušici Petra Nováka je přijetí vyhlášky zbytečné. „Řešit problém tří čtyř individuí, kterých se postávání u obchodů a popíjení týká, vyhláškou, nic neřeší. To je jen vytlačíme do jiných míst,“ vysvětlil tajemník.

Zastupitel Čestmír Kříž se pro změnu zajímal o to, zda bude město schopno vyhlášku dodržet. „Například Na Fufernách potkáte mladé lidi pod 18 let, kteří tam pokuřují, popíjejí, tropí výtržnosti a stejně jim nic neuděláte, protože jsou trestně nepostižitelní,“ připomněl Kříž.

Naopak zastánci vyhlášky byli starosta města Petr Mottl a její předkladatel, velitel Městské policie v Sušici Libor Potužník. „Nejsem samozřejmě proti tomu, dát si někde jedno dvě piva. Ale vezměme v úvahu například Fufernu: chodí tam malé děti, hrají si tam a je nebezpečí, že se mohou poranit o střepy z rozbitých lahví, které tam nejsou výjimkou,“ řekl starosta.

Podle velitele strážníků není důvod, aby zastupitelé vyhlášku nepřijali. „Stejná platí například už šest let ve Strakonicích a s úspěchem. Navíc problém je v tom, že pokud nám někdo z obyvatel oznámí pohyb opilců ve městě, pak už s námi nechce jít a přímo na viníka ukázat,“ popsal realitu, s níž se strážci pořádku potýkají, Potužník.

Jaký byl záměr

Podle návrhu vyhlášky se počítalo se zákazem požívání alkoholických nápojů v kritických lokalitách jako například Luh, Na Fufernách, náměstí Svobody, Americká ulice, Vodní ulice, Jiráskovo nábřeží. Městská policie by mohla viníkům vyměřit pokutu až do výše tři tisíce korun. Pro vyhlášku hlasovali tři zastupitelé, proti přijetí bylo osm zastupitelů a devět zastupitelů se zdrželo hlasování. Protialkoholová vyhláška platí například v Nýrsku.