Chirurgické oddělení patří mezi stěžejní části Domažlické nemocnice. Součástí tohoto oddělení jsou jsou operační sály.
Člověk, který nepotřebuje operační zákrok, se do těchto přísně hygienicky střežených prostor nedostane.  Kdokoliv chce vstoupit na operační sál, musí se převléci do sterilního prádla, což je bavlněná halena a kalhoty. Nezbytná je čepice, ústenka a gumová obuv. Ani my jsme se tomu jsme se nevyhnuli.

V Domažlické nemocnici jsou  tři samostatné,  moderně vybavené operační sály. Každý je určen pro jiný druh operací. „Všechny tři operační sály jsou přibližně stejně velké. První  je určen pro operace  hnisavých ran, střev a podobně. Druhý je sálem laparoskopickým, Zde se ve velké většině provádějí gynekologické zákroky. Třetí sál je o něco větší. Je vybaven rentgenem, neboť se zde provádí operace kostí. Před každým sálem je umývárna lékařů, odkud je vstup na sál bezdotykový," vysvětlila sálová sestra Eliška Tauberová.

Než se pacient dostane na operační sál, je převezen na překladové zařízení.
„Z postele je pacient speciálním rolem přeložen na operační postel. Dostane čepici, je přikryt operačním prádlem a putuje do arové přípravny. Tam jsou provedeny nezbytné předoperační úkony. Na operační postel je zde přidán speciální nástavec, protože každá operace vyžaduje jiný. Takto připravený pacient je převezen na operační sál, " pokračuje Tauberová.

V nemocnici jsou i dva ambulantní sálky. Ty jsou určeny pro ošetření drobných úrazů.  Chirurgické oddělení je  vybaveno i moderním traktem centrální sterilizace, která zajišťuje sterilizaci nástrojů a materiálů i pro ostatní oddělení, ale také pro potřeby dalších zdravotnických zařízení v regionu.

Operační sály jsou srdcem každé nemocnice. Stejně je tomu i v domažlické. Provádí se zde jak plánované, tak i akutní či urgentní chirurgické výkony, a to 24 hodin denně.

V loňském roce bylo  na chirurgickém oddělení v Domažlicích provedeno přibližně 300 laparoskopických operací, 70 operací na zažívacím traktu, 70 operací sykarpálního tunelu, 50 operací varixů a 300 traumatologických operací kostí.