Velmi kladně byla zhodnocena práce s mládeží.

Mladým hasičům se věnují ve Kdyni, Spáňově, Hluboké a Koutě na Šumavě.
Ačkoliv například v Koutě je v současnosti málo dětí, a proto nemohou jezdit na soutěže, přesto se při pravidelných schůzkách věnují oblasti prevence a přípravě stát se v budoucnu aktivními členy sboru.

Nováčci mezi mladými hasiči jsou z Hluboké. V přípravce mají devatenáct šikovných dětí ve věku od 3 do 6 let. Šnečci, jak si říkají, už několikrát předvedli své umění v požárním útoku, a to hned na několika akcích. Za odměnu si mohli pochutnat na dortu, který dostali od okresní vedoucí mládeže Kristiny Knopfové.
Také ve Kdyni, kde mají po delší odmlce mladé hasiče, se ukazuje, že práce s s nimi se vyplácí. Důkazem jsou úspěchy na různých závodech.
Mladí hasiči ze Spáňova se svými úspěchy řadí mezi nejlepší na okrese.


„Velké poděkování patří všem vedoucím mládeže,“ řekl starosta okrsku Antonín Váchal, který ve své zprávě vyzdvihl i práci jejich starších kolegů. Kladně zhodnotil práci všech jedenácti sborů. „Ve Kdyni, Koutě na Šumavě a Všerubech, kde mají výjezdové jednotky, se jednou týdně připravují k zásahům. Zajišťují akceschopnost požární techniky a provádějí pravidelná školení. Každým rokem se tyto sbory setkávají v Koutě na Šumavě, kde si rozšiřují své znalosti. Odborné přípravy, která trvá tři dny, se pravidelně zúčastňuje i sbor ze Spáňova. Všechny sbory okrsku se podílejí na akcích konaných ve svých obcích, jako jsou tradiční hasičské bály, dětské dny, masopusty a další akce, na kterých hasiči nechybějí,“ pronesl Váchal.


Poděkování za odvedenou práci ale byla slyšet i z úst zástupců vedení obcí.
Na závěr poděkoval starosta okrsku za vzájemnou spolupráci mezi sbory.

„Přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví, spokojenosti s ochranou svatého Floriána. Ať se nám společná práce daří.“
Po pracovní části valné hromady si všichni poseděli při harmonice a pochutnali si na na dobrém občerstvení, které spáňovští hostitelé připravili.

Autor: Helena Klimentová