„Výsledná částka za letošní rok činí 216 674 korun,“ uvedla Lenka Eisenhamerová za Diecézní charitu Plzeň. Největší částka pochází samozřejmě z Domažlic. Zde Tři králové vybrali 126 190 korun. Zbylá část vybraných příspěvků plynula z Pasečnice, Pařezova, Petrovic, Havlovic, České Kubice, Chrastavic, Nevolic, Milavče, Bořic, Radonic, Luženic, Luženiček a ze Stráže. Další vybraná částka je známá například z obce Chodov, kde se podařilo nashromáždit 25 500 korun.