Policisté se zaměřili na silniční nákladní dopravu a na silniční přepravu osobní, zda řidiči nákladních vozidel a autobusů, ale i vozidel osobních dodržují zákaz požívání alkoholických nápojů před jízdou a během jízdy a zda dodržují další obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

„Policisté během akce zkontrolovali 85 vozidel a zjistili 17 přestupků. Šestnáct přestupků vyřešili na místě v příkazním řízení uložením příkazových bloků v celkové částce 4 tisíce 600 korun, jeden přestupek bude oznámen správnímu orgánu k projednání.

Jedná se o řízení pod vlivem alkoholu,'' informuje domažlická policejní tisková mluvčí Dagmar Brožová. Z dalších sledovaných přestupků se ve čtyřech případech jednalo o zjištěný nevyhovující technický stav vozidel a u pěti řidičů byl zaznamenán nesprávný způsob jízdy. Během akce policisté také vypátrali dvě osoby v celostátním pátrání.