„Součástí prohlídky archivu je i výstava, která se každý rok tématicky mění,“ řekla vedoucí archivu Radka Kinkorová. „Letos je věnována výročí vzniku republiky. Na výstavu a prohlídky se nám přihlásilo velké množství škol,“ dodala.

Den otevřených dveří zahájila přivítáním hostů ze spřátelených institucí – MKIS Poběžovice, domažlické knihovny, MKS v Horšovském Týně a dalších – a proslovem ke „stoleté dámě“, jak nazvala naši republiku. Poté předala slovo Janě Hruškové, která popsala dějiny každodennosti v situaci před vznikem státu a v době vzniku, kdy docházelo ke spontánním oslavám po celém Domažlicku.

Součástí výstavy je i filmový záznam návštěvy T. G. Masaryka v Domažlicích, který zapůjčil Národní filmový archiv a který Monika Žáčková detailně popsala. Prezidentské návštěvě je věnován i výstavní panel složený z archiválií, které se dochovaly – fotografie, zasedací pořádek aj.

Děti si svůj den v Semněvicích náležitě užily. Topka bylo malování na obličej.
Semněvice slavily Den dětí