Zemský rada okresu Cham Franz Löffler má od pátku 2. května, kdy se uskutečnila ustavující schůze, svého zástupce a radní.

Vzešli z voleb, které se u našich sousedů uskutečnily v polovině března. Při nich Franz Löffler obhájil post landrata (zemského rady okresu Cham), hlas mu dalo 67,4 % voličů.

Na pátečním zasedání byl zvolen jako jeho zástupce Markus Müller, starosta obce Neukirchen b. Hl. Blut. V zemské radě okresu Cham spolu s nimi zasednou starosta Rodingu Franz Reichhold a Sandro Bauer, starosta Furthu im Wald.