Budou odstraněna nevyhovující ocelo-betonová zábradlí, nahrazena rozpadající se schodiště, dobudováno rampové schodiště pro snazší přístup, upravena okolní zeleň a rovněž budou doplněny prvky vybavenosti parteru, jako jsou koše, lavičky, informační tabule, orientační systém.

Rekonstrukce parteru holýšovského 'kulturáku' byla přitom plánována již delší dobu.

„Úprava okolí kulturního domu byla původně připravována souběžně s velkou opravou budovy kulturního domu v roce 2011 s cílem připravit celé dílo do soutěže Stavba roku," vysvětlil původní záměr starosta Holýšova Antonín Pazour. „Z finančních a také technických důvodů ale byla odkládána až do letošního roku," dodal.

S pracemi se nyní již začalo, rekonstrukce by měla být hotová do konce letních prázdnin.
Náklady na zvelebení okolí kulturního domu jsou 2,8 milionu korun včetně DPH a celá stavba bude financována z rozpočtu města.

„Cílem je dodat této významné stavbě a stánku kultury města odpovídající vzhled a funkčnost," shrnul starosta Pazour.

Samotná budova kulturního domu, postavená v roce 1979 v akci Z, prošla v roce 2011 rekonstrukcí za téměř dvacet milionů korun. Starými okny a střechou protahovalo, často i zatékalo a v zimě byl problém vytopit sál na příjemnou teplotu. Kompletní zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken a dveří tak pomáhají městu ušetřit peníze za vytápění. Budova se dočkala i vnitřních oprav – nové vzduchotechniky, elektroinstalace, topení, sociálního zařízení.