Kroky firem neúspěšných ve výběrovém řízení protahují termín, kdy dojde k dlouho očekávanému zahájení zásadní rekonstrukce domažlického bazénu.

„O zakázku se ucházelo šest firem. Poté, co byly jejich nabídky přezkoumány, jsme tři uchazeče vyloučili, protože podle našeho názoru nesplnili zadávací podmínky," popsal domažlický místostarosta Zdeněk Novák.

„Dva z vyloučených uchazečů zaslali námitky proti našemu rozhodnutí o svém vyloučení," popsal místostarosta.

O zaslaných námitkách rozhodovali radní v minulém týdnu. „Námitkám jsme nevyhověli. Společnosti mají 10 dní na to, aby se případně obrátily na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, aby přezkoumal náš postup. Nyní tak musíme vyčkat, zda tento krok podniknou. Momentálně tak nemůžeme podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou," shrnul Novák.

Po vyhodnocení nabídek doporučila výběrová komise domažlickým radním přidělit zakázku Společnosti GG-PSJ, bazén Domažlice.

„Jedná se o korporaci dvou firem – kolínské akciové společnosti Geosan Group a jihlavské akciové společnosti PSJ," uvedl místostarosta Stanislav Antoš a dodal: „Tento dodavatel splnil kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené zákonem a zadavatelem a nabídl nejnižší cenu." Částka, za kterou bude domažlický bazén v následujících třech letech opraven a dostavěn, činí 186,5 milionu korun. V letošním roce by se mělo prostavět zhruba 35,5 milionu korun (bez DPH). Finance půjdou z rozpočtu Města Domažlice.

Administrativní průtahy a oddalování startu rekonstrukčních prací zatím nijak neomezí návštěvníky bazénu. Ti by se po každoroční červencové odstávce měli do areálu opět vrátit už v sobotu.

„Plavecký bazén bude pro veřejnost otevřen od 1. srpna. Otevírací doba bude až do konce prázdnin vždy od 13 do 21 hodin," potvrdil ředitel bazénu Jiří Houška.