Mgr. Jaroslav Nálevka z Odboru životního prostředí Krajského úřadu posluchače provede tématy, jako je třídění či kompostování odpadů, biologicky rozložitelné plasty, nebezpečný odpad, elektroodpad. Odpoví i na otázku, kdo je za odpad zodpovědný,“ říká za pořadatele Kateřina Groesslová a tím, že vše doplní i výstava na téma odpady.
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. května v jídelně Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích v rámci projektu ENVIC. Vstup zdarma.