Pozemek po staré domažlické nemocnici bude patřit městu.

Poslední zastupitelstvo, které zasedalo ve středu 26. září, diskutovalo o možnosti nákupu pozemku po bývalé nemocnici. Pozemek patřil Plzeňskému kraji, od kterého ho odkoupila soukromá společnost za částku 9 milionů korun.
„V územním plánu je jasně uvedené, že stavba, která by se na pozemku postavila, musí poskytovat sociální služby a také bydlení. Chtěli bychom nechat vypracovat studii co přesně na pozemku postavit a určitě bychom chtěli pozemek využít také k možnosti parkování,“ uvedl starosta města Domažlice Miroslav Mach.

V současné době se naskytla možnost získat pozemek do vlastnictví města.

„Zastupitelstvo schválilo záměr nákupu pozemku, který je ve strategicky vhodné lokalitě. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro. Nabídková cena za pozemek je 18 420 000, což je adekvátní cena s ohledem na částku, za kterou Plzeňský kraj pozemek prodal, a cenu za demolici staré nemocnice,“ řekl místostarosta Stanislav Antoš.

Možnost, že by na tomto pozemku skutečně mohla vyrůst pobočka Lidlu, mnozí vítají. „Osobně bych to uvítal. Rád tam nakupuji a nejbližší je v Klatovech či v Holýšově,“ uvedl občan Domažlicka Antonín Vezekmín.