Domažlicko je pravým opakem celorepublikového trendu, který ´velí´ odkládat začátek školní docházky dítěte. Rodiče si zde stále myslí, že odklad je ostuda.

„V domažlickém regionu přetrvává domněnka, že dítě, kterému je doporučen odklad nástupu do školy, je hloupé. Proto někteří rodiče dítě i přes tato doporučení do školy dají. U takových případů dochází k tomu, že během prvního pololetí škola doporučí dodatečný odklad a dítě se vrátí zpátky do mateřské školy nebo je mu poskytnuta specializovaná péče, aby první třídu dokázalo zvládnout,“ uvedla Diana Valečková, vedoucí Pedagogicko – psychologické poradny v Domažlicích s tím, že rodiče v 98% s doporučením souhlasí.

Nástup dítěte do první třídy ale musí být vždy podložen vyšetřením pediatra a vyjádřením školského poradenského zařízení.

Vyšetření zralosti předškoláka probíhá v únoru a březnu. V tomto období se podle odborníků dá už také udělat prognóza vývojového zrání dítěte.
„U některých hraničních případů je dítěti po domluvě se školou nabídnuta speciální péče a v květnu nebo červnu se dá určit, zda je dítě pro nástup do školy zralé či ne,“ vysvětlila Valečková.

A jak se na tuto problematiku dívají samotní vyučující?

„Letos jsou zápisy teprve před námi, ale vloni a předloni bylo v našich dvou prvních třídách povoleno deset odkladů, a to většinou kvůli školní nezralosti dítěte. Poradna objektivně zjistí, zda dítě do školy patří či ne. Každý předškolák, který jde k zápisu v lednu, má před sebou ještě sedm měsíců času, aby se dovyvinul před nástupem do školy. Rodiče samozřejmě znají své dítě nejlíp, ale pokud je do první třídy doporučené, měli by jeho odklad zvážit,“ uvedla zástupkyně ředitele pro I. stupeň Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích Radmila Uzlíková a dodala, že děti se potřebují stále vyvíjet. Rok zbytečně strávený ve školce, je v jejich rozvoji zbrzdí.

„Odklady se dávají proto, aby dítě zvládalo učební proces co nejlépe v rámci svých možností a nedocházelo u něj k pocitu méněcennosti a nejistoty, a tím pádem ke ztrátě motivace a radosti. U dětí, které nemohou nastoupit do první třídy kvůli nemoci, doporučujeme rodičům přihlásit je do kroužků či ke studiu cizích jazyků, aby byl využit potenciál, které dítě právě v tomto věku má,“ dodala Valečková.